Relacja z wyborów w powiecie monieckim

8 czerwca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Mońkach odbyły się wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Monieckiego do Podlaskiej Sieci Pozarządowej.

W spotkaniu uczestniczyli: Pan Andrzej Franciszek Daniszewski – Starosta Moniecki, Pan Tomasz Dudziński – Przewodniczący Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Podczas spotkania Pan Tomasz Dudziński zaprezentował działalność Podlaskiej Sieci Pozarządowej i zaznaczył, iż misją Podlaskiej Sieci Pozarządowej jest wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego. Następnie zostały przeprowadzone wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każdy z zebranych posiadał stosowne pisemne pełnomocnictwo władz statutowych swojej organizacji do udziału w wyborach. W wyniku głosowania zostali wyłonieni Pan Arkadiusz Studniarek oraz Pan Mariusz Popowski, którzy w 4 letniej kadencji będą reprezentować organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Monieckiego w Podlaskiej Sieci Pozarządowej

/Autorka: Aneta Szeszko, Starostwo Powiatowe w Mońkach/

ŹRÓDŁO: http://www.monki.pl/szablon/news.php?news=2117

Dodaj komentarz