O Sieci

Podlaska Sieć Pozarządowa jest reprezentacją organizacji pozarządowych z województwa podlaskiego. Główną ideą pracy Sieci jest reprezentowanie interesów sektora, zachęcanie przedstawicieli organizacji do tworzenia nowej jakości pracy w środowisku lokalnym, tworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji.

Nasza misja:

Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego

Nasze wartości:

  • partnerstwo
  • dobro wspólne + dialog
  • wzajemny szacunek
  • odpowiedzialność
  • zaangażowanie
  • wiarygodność/ uczciwość

Cele strategiczne:

  1. Zbudowanie silnej  i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs
  2. Rozwijanie współpracy podlaskich organizacji pozarządowych między sobą i z otoczeniem
  3. Poprawa kontaktów-relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami

Prezydium Sieci:

Tomasz Dudziński – przewodniczący
Ewa Jasińska – sekretarz
Marcin Sekściński
Natalia Gierasimiuk
Mariusz Popowski

Historia Sieci:

Sieć powstała z inicjatywy  Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Po raz pierwszy jej skład ukonstytuował się w październiku 2011 roku.

Dokumenty do pobrania:

STRATEGIA PODLASKIEJ SIECI POZARZĄDOWEJ

Regulamin_Podlaskiej_Sieci_Pozarządowej_2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *