All posts by adminpsp

Terminy sprawozdawcze przesunięte także w tym roku!

Ze względu na czas epidemii i ograniczenia związane z możliwością zatwierdzania sprawozdań, zwoływania Walnych Zebrań, także w tym roku zdecydowano o przedłużeniu terminów sprawozdawczych, co dotyczy też organizacji pozarządowych. 

Nowe terminy:

sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r.
zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.
wysłanie sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS)  najpóźniej do 15 października 2022 r(ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)  

Więcej informacji: ngo.pl

Spotkanie Sieci (10.02.2022)

10 lutego 2022 r. członkowie Sieci spotkali się aby przeanalizować obecną sytuację w Sieci oraz przyjrzeć  się Regulaminowi Sieci.

Podjęliśmy decyzję związaną ze zmianą zapisów dot. wyborów do Sieci w 2022 i 2023 r. Mimo trudnego czasu, problemów z organizacją spotkań offline, wszyscy uznali, że należy kontynuować pracę Sieci, a jesienią odświeżyć nasz skład w w ramach wyborów w 50% powiatów. Kolejne spotkanie zaplanowano na kwiecień 2022 r.

Walne Zebranie Sieci on-line (02.10.2020)

Spotkania podczas epidemii to nie lada wyzwanie. Zdecydowaliśmy, że tym razem widzimy się on-line 2 października na platformie Zoom. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, dawno nie było spotkań Sieci, wiec i tematów zebrało się sporo. Omówiliśmy projekt Programu współpracy samorządu woj. podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok i przygotowaliśmy listę naszych uwag do dokumentu. Zapoznaliśmy się z ideą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, a członkowie Sieci zostali zobowiązani do sprawdzenia czy stosowne uchwały ws. OIU są podjęte także w ich samorządach. Zaprezentowaliśmy co się dzieje w naszych powiatach, w tym w zakresie prac nad programami współpracy. Na koniec podyskutowaliśmy o kolejnym spotkaniu i o jego zakresie.

Wybory w Grajewie

Na zbiórce wyborczej 12 lipca 2019 z powiatu grajewskiego na kolejną kadencję PSP zostali wybrani:

Tomasz Dudziński – Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK

Monika Soroko – Kultura Niezależna

Zbiórka była połączona ze spotkaniem informacyjnym w sprawie mikrodotacji OWOP.

29wrz/18

Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych (29-30 września 2018)

W Białymstoku trwa właśnie dwudniowe (29 września – 30 września 2018 r.) Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku pod hasłem – „W przyszłość z refleksją o przeszłości”. Miejscem spotkania są SPODKI przy ul. Świętego Rocha 14, w Białymstoku. Współorganizatorem jest m.in. Podlaska Sieć Pozarządowa.

Continue reading