Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych (29-30 września 2018)

W Białymstoku trwa właśnie dwudniowe (29 września – 30 września 2018 r.) Podlaskie Forum Organizacji Pozarządowych. W tym roku pod hasłem – „W przyszłość z refleksją o przeszłości”. Miejscem spotkania są SPODKI przy ul. Świętego Rocha 14, w Białymstoku. Współorganizatorem jest m.in. Podlaska Sieć Pozarządowa.

Główną ideą Forum jest integracja sektora i stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących:

– historii ruchu obywatelskiego,
– kluczowych wartości  III sektora,
– doświadczeń 15 lat działalności na rzecz pożytku publicznego,
– skutecznego liderowania, animowania środowisk lokalnych.

Wierzymy, że to spotkanie pozwoli określić, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jakie są perspektywy rozwoju sektora, co zrobić, aby trwał w nim „zdrowy duch obywatelski”. Warto wspólnie zastanowić się, jakie warunki są potrzebne, aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców, zachęcić do wspólnego diagnozowania i rozwijania potencjału społeczności.

Pierwszy dzień jest poświęcony wspólnej refleksji i dyskusji, a tematem drugiego dnia będzie podniesienie kompetencji członków organizacji.

Organizatorami Forum są: Zarząd Województwa Podlaskiego,Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku i Podlaska Sieć Pozarządowa.

Gośćmi specjalnymi Forum są: Maciej Żywno – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,Tomasz Madras -pełnomocnik Wojewody Białostockiego, Piotr Frączak Przewodniczący Rady Programowej Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stefan Kołucki – Kierownik Biura Programu FIO z Narodowego Instytutu Wolności -Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łukasz Domagała – Prezes OFOP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *