18Maj/14

Regionalny Panel Ekspertów – „III Sektor dla Polski”

W dniach 16-17 maja 2014 r. po raz pierwszy spotkał się Regionalny Panel Ekspertów, powołany w związku z ogólnopolską debatą „III Sektor dla Polski”. W gronie Panelistów znaleźli się m.in. Przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej (Joanna Salwa-Anucińska, Katarzyna Kamecka-Lach, Paweł Pogorzelski)

Dyskusję pt. „III Sektor dla Polski” zainicjowała Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych razem z Siecią SPLOT .Postulaty wypracowane oddolnie, w każdym z regionów, pozwolą stworzyć ogólnopolską strategię. Więcej o założeniach projektu można przeczytać na stronie Sieci SPLOT
24Kwi/14

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim

W dniu 24 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej odbyli spotkanie robocze z Panem wojewodą podlaskim Maciejem Żywno. W trakcie prawie godzinnej rozmowy poruszano głównie tematy związane z dylematami i potrzebami funkcjonowania III sektora w naszym województwie. Dotyczyły one m.in.: funduszy sołeckich, tzw. „korkowego”, pełnomocników gmin ds. ngo, systemu konsultacji społecznych oraz współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Znaczną część spotkania poświęcono rocznym programom współpracy, sposobom ich konsultowania, uchwalania i późniejszej realizacji

04Kwi/14

Przedstawiciele Sieci w PRDPP

We wtorek 1 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji . W Radzie Sieć ma swoich dwóch przedstawicieli, są to: dr Jarosław Ruszewski oraz  Rafał Średziński.  Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru przewodniczącej, którą została Anna Drabarz reprezentująca Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, na co dzień doradca prawny w Fundacji Aktywizacja. Wiceprzewodniczącymi zostali: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab oraz Marek Masalski – radny Sejmiku Województwa, sekretarzem Rady z ramienia Marszałka została dr Eliza Szadkowska. WSZYSTKIM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

Więcej o spotkaniu inauguracyjnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego

(fot. wrotapodlasia.pl )

08Mar/14

Pierwsze Walne Zebranie w 2014 r.

W dniu 7 marca 2014 r. w biurze OWOP odbyło się pierwsze w tym roku  Walne Zebranie Sieci. W trakcie spotkania omówiono: (1) procedury związane z powoływaniem Rad Działalności Pożytku Publicznego, (2) sposoby włączania się w realizację projektów „Podlaskie Otwarte” i „Dobre Rady – modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, (3) Regulamin Konkursu „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym” (4) potrzeby związane z organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniach 24-25 czerwca 2014 r.

20Gru/13

Cykl szkoleń dla NGO’s

W okresie wrzesień-grudzień 2013 z inicjatywy Sieci przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu całego województwa podlaskiego. Gospodarzem spotkań, obok członków PSP, był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz władze powiatowe.

Oto tematy i miejsca przeprowadzonych szkoleń:

20.09.2013 w Białymstoku – „Właściwe funkcjonowanie organizacji pozarządowych”

25.09.2013 w Suwałkach – „Współpraca i komunikacja z otoczeniem Kontynuuj

14Gru/13

Walne Zebranie Sieci

Dnia 13 grudnia 2013 r. odbyło się czwarte w tym roku Walne Zebranie Sieci. Podczas spotkania omówiono standardy organizacji pozarządowych w zakresie „Komunikacji wewnętrznej, zarządzania zespołem pracowników, współpracowników, wolontariuszy” oraz standardy „Komunikacji zewnętrznej”. Ponadto wypracowano propozycję listu do Marszałka Województwa Podlaskiego,  w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie wyborów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zobowiązano także delegatów aby dokładnie przestudiowali zapisy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Wątpliwości wzbudziły przede wszystkim zapisy wskaźników rezultatu działania 7.4 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Przypomniano wszystkim delegatom o zobowiązaniach wynikających z przyłączenia się Sieci do programu Fundacji im. Stefana Batorego „Masz glos, masz wybór”.

21Wrz/13

Wrześniowe Walne Zebranie

W programie spotkania w dniu 20 września 2013 znalazło się wiele ważnych spraw, m.in.: analiza standardów działania organizacji pozarządowych, współpraca i komunikacja z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym praca z wolontariuszami), zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków, zarządzanie strategiczne. Wyodrębnieniono ponadto w składzie PSP trzy grupy robocze: prawna, informacyjno-medialna oraz konkursowa. Dokonano także wyboru 2 przedstawicieli PSP do składu PRDPP, zostali wybrani: Jarosław Ruszewski, Rafał Średziński.

29Cze/13

Sieć w nowym składzie

29 czerwca 2013 po raz pierwszy Sieć zebrała się w nowym składzie. Po wiosennych wyborach część składu Sieci uległa wymianie. Na pierwszym spotkaniu w nowym gronie dokonano wyboru Prezydium praz Przewodniczącego. Podjęto także prace nad aktualizacją Strategii Sieci oraz przyjęto Regulamin Sieci.