14gru/13

Walne Zebranie Sieci

Dnia 13 grudnia 2013 r. odbyło się czwarte w tym roku Walne Zebranie Sieci. Podczas spotkania omówiono standardy organizacji pozarządowych w zakresie „Komunikacji wewnętrznej, zarządzania zespołem pracowników, współpracowników, wolontariuszy” oraz standardy „Komunikacji zewnętrznej”. Ponadto wypracowano propozycję listu do Marszałka Województwa Podlaskiego,  w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie wyborów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zobowiązano także delegatów aby dokładnie przestudiowali zapisy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Wątpliwości wzbudziły przede wszystkim zapisy wskaźników rezultatu działania 7.4 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Przypomniano wszystkim delegatom o zobowiązaniach wynikających z przyłączenia się Sieci do programu Fundacji im. Stefana Batorego „Masz glos, masz wybór”.

21wrz/13

Wrześniowe Walne Zebranie

W programie spotkania w dniu 20 września 2013 znalazło się wiele ważnych spraw, m.in.: analiza standardów działania organizacji pozarządowych, współpraca i komunikacja z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym praca z wolontariuszami), zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków, zarządzanie strategiczne. Wyodrębnieniono ponadto w składzie PSP trzy grupy robocze: prawna, informacyjno-medialna oraz konkursowa. Dokonano także wyboru 2 przedstawicieli PSP do składu PRDPP, zostali wybrani: Jarosław Ruszewski, Rafał Średziński.

29cze/13

Sieć w nowym składzie

29 czerwca 2013 po raz pierwszy Sieć zebrała się w nowym składzie. Po wiosennych wyborach część składu Sieci uległa wymianie. Na pierwszym spotkaniu w nowym gronie dokonano wyboru Prezydium praz Przewodniczącego. Podjęto także prace nad aktualizacją Strategii Sieci oraz przyjęto Regulamin Sieci.