Monthly Archives: marzec 2022

Terminy sprawozdawcze przesunięte także w tym roku!

Ze względu na czas epidemii i ograniczenia związane z możliwością zatwierdzania sprawozdań, zwoływania Walnych Zebrań, także w tym roku zdecydowano o przedłużeniu terminów sprawozdawczych, co dotyczy też organizacji pozarządowych. 

Nowe terminy:

sporządzenie sprawozdania finansowego do 30 czerwca 2022 r.
zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.
wysłanie sprawozdania finansowego (do KAS lub KRS)  najpóźniej do 15 października 2022 r(ponieważ 15.10 to sobota, ostateczny termin wypada 17 października)  

Więcej informacji: ngo.pl