Monthly Archives: październik 2020

Walne Zebranie Sieci on-line (02.10.2020)

Spotkania podczas epidemii to nie lada wyzwanie. Zdecydowaliśmy, że tym razem widzimy się on-line 2 października na platformie Zoom. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną, dawno nie było spotkań Sieci, wiec i tematów zebrało się sporo. Omówiliśmy projekt Programu współpracy samorządu woj. podlaskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok i przygotowaliśmy listę naszych uwag do dokumentu. Zapoznaliśmy się z ideą Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, a członkowie Sieci zostali zobowiązani do sprawdzenia czy stosowne uchwały ws. OIU są podjęte także w ich samorządach. Zaprezentowaliśmy co się dzieje w naszych powiatach, w tym w zakresie prac nad programami współpracy. Na koniec podyskutowaliśmy o kolejnym spotkaniu i o jego zakresie.