Monthly Archives: Grudzień 2018

Grudniowe spotkanie Sieci w świątecznej atmosferze

Przedświąteczne Walne Zebranie Podlaskiej Sieci Pozarządowej obyło się 15 grudnia 2018 r. w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

Zajęliśmy się następującymi tematami:

– przygotowania do wyborów delegatów PSP w 2019 r. w powiatach: bielskim, siemiatyckim, białostockim, łomżyńskim, mieście Łomża, suwalskim, sejneńskim, grajewskim, wysokomazowieckim /kwiecień – czerwiec 2019/;

– współpraca z nowymi władzami samorządowymi, wyłonionymi w jesiennych wyborach;

 – programy konkursów ogłoszone przez Narodowy Instytut Wolności w tym FIO 2019, PROO;

– obowiązki sprawozdawcze organizacji;

– konkursy na mikrodotacje FIO.

Na koniec były także życzenia i plany na nowy, 2019 rok!

Życzymy Wszystkim Wesołych Świąt i dobrego, nowego pozarządowego roku!

Nagroda im. Heleny Radlińskiej dla Sekretarz Sieci!

Wspaniała wiadomość! Sekretarz Podlaskiej Sieci Pozarządowej – Ewa Jasińska otrzymała nagrodę specjalną za szczególne dokonania w obszarze animacji społecznej i solidarności codziennie. Nagrodę im. Heleny Radlińskiej przyznano Ewie w roku jubileuszowym 20-lecia idei CAL.

Kim są laureaci?
To wyjątkowe indywidualności. Inicjują i realizują działania społeczne, pracują w środowisku lokalnym na rzecz wspólnego dobra, budują porozumienia mimo istniejących różnic, swoją energią ożywiają społeczności lokalne, tworzą więzi i mikroformy empatii i porozumienia, budują relację zaufania i przezwyciężają konflikty, wyzwalają potencjał lokalnych społeczności , cechuje ich mobilizacja i odwaga obywatelska.

Ewa – GRATULUJEMY!