Monthly Archives: kwiecień 2014

24kw./14

Spotkanie z Wojewodą Podlaskim

W dniu 24 kwietnia 2014 r. przedstawiciele Podlaskiej Sieci Pozarządowej odbyli spotkanie robocze z Panem wojewodą podlaskim Maciejem Żywno. W trakcie prawie godzinnej rozmowy poruszano głównie tematy związane z dylematami i potrzebami funkcjonowania III sektora w naszym województwie. Dotyczyły one m.in.: funduszy sołeckich, tzw. „korkowego”, pełnomocników gmin ds. ngo, systemu konsultacji społecznych oraz współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. Znaczną część spotkania poświęcono rocznym programom współpracy, sposobom ich konsultowania, uchwalania i późniejszej realizacji

04kw./14

Przedstawiciele Sieci w PRDPP

We wtorek 1 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie inauguracyjne Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji . W Radzie Sieć ma swoich dwóch przedstawicieli, są to: dr Jarosław Ruszewski oraz  Rafał Średziński.  Podczas pierwszego spotkania dokonano wyboru przewodniczącej, którą została Anna Drabarz reprezentująca Federację Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok, na co dzień doradca prawny w Fundacji Aktywizacja. Wiceprzewodniczącymi zostali: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska z Fundacji SocLab oraz Marek Masalski – radny Sejmiku Województwa, sekretarzem Rady z ramienia Marszałka została dr Eliza Szadkowska. WSZYSTKIM GRATULUJEMY I ŻYCZYMY OWOCNEJ PRACY!

Więcej o spotkaniu inauguracyjnym na stronie Urzędu Marszałkowskiego

(fot. wrotapodlasia.pl )