Monthly Archives: marzec 2014

08mar/14

Pierwsze Walne Zebranie w 2014 r.

W dniu 7 marca 2014 r. w biurze OWOP odbyło się pierwsze w tym roku  Walne Zebranie Sieci. W trakcie spotkania omówiono: (1) procedury związane z powoływaniem Rad Działalności Pożytku Publicznego, (2) sposoby włączania się w realizację projektów „Podlaskie Otwarte” i „Dobre Rady – modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego”, (3) Regulamin Konkursu „Samorząd przyjazny organizacjom pozarządowym” (4) potrzeby związane z organizacją Forum Inicjatyw Pozarządowych w dniach 24-25 czerwca 2014 r.