Monthly Archives: grudzień 2013

20gru/13

Cykl szkoleń dla NGO’s

W okresie wrzesień-grudzień 2013 z inicjatywy Sieci przeprowadzono cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych z terenu całego województwa podlaskiego. Gospodarzem spotkań, obok członków PSP, był Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz władze powiatowe.

Oto tematy i miejsca przeprowadzonych szkoleń:

20.09.2013 w Białymstoku – „Właściwe funkcjonowanie organizacji pozarządowych”

25.09.2013 w Suwałkach – „Współpraca i komunikacja z otoczeniem Continue reading

14gru/13

Walne Zebranie Sieci

Dnia 13 grudnia 2013 r. odbyło się czwarte w tym roku Walne Zebranie Sieci. Podczas spotkania omówiono standardy organizacji pozarządowych w zakresie „Komunikacji wewnętrznej, zarządzania zespołem pracowników, współpracowników, wolontariuszy” oraz standardy „Komunikacji zewnętrznej”. Ponadto wypracowano propozycję listu do Marszałka Województwa Podlaskiego,  w związku z nieprawidłowościami powstałymi w trakcie wyborów do Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zobowiązano także delegatów aby dokładnie przestudiowali zapisy w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020. Wątpliwości wzbudziły przede wszystkim zapisy wskaźników rezultatu działania 7.4 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Przypomniano wszystkim delegatom o zobowiązaniach wynikających z przyłączenia się Sieci do programu Fundacji im. Stefana Batorego „Masz glos, masz wybór”.