Monthly Archives: wrzesień 2013

21wrz/13

Wrześniowe Walne Zebranie

W programie spotkania w dniu 20 września 2013 znalazło się wiele ważnych spraw, m.in.: analiza standardów działania organizacji pozarządowych, współpraca i komunikacja z otoczeniem, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zasobami ludzkimi (w tym praca z wolontariuszami), zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków, zarządzanie strategiczne. Wyodrębnieniono ponadto w składzie PSP trzy grupy robocze: prawna, informacyjno-medialna oraz konkursowa. Dokonano także wyboru 2 przedstawicieli PSP do składu PRDPP, zostali wybrani: Jarosław Ruszewski, Rafał Średziński.